اینستاگرام چه تاثیر روانی بر روی افراد مختلف میگذارد؟

اینستاگرام چه تاثیر روانی بر روی افراد مختلف میگذارد؟

با افزایش محبوبیت پلتفرم های رسانه های اجتماعی مانند اینستاگرام، اغلب یک سوال مطرح می شود. آیا اینستاگرام می تواند بر سلامت روان شما تأثیر بگذارد؟ در حالی که برای هر یک از طرفین بحث هایی وجود دارد که باید مطرح شود، این بحث همچنان یک بحث داغ است که به نظر می رسد پایانی …

اینستاگرام چه تاثیر روانی بر روی افراد مختلف میگذارد؟ ادامه »